Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”

Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”
Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”
Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”

Dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas” izveidots 2004.gadā, lai aizsargātu pļavas Lielupes upes krastos. Liegums atrodas Jūrmalas pilsētā un sastāv no 6 teritorijām abos upes krastos. Dabas liegumā ir sastopami Latvijā ļoti retu un izzūdošu pļavu veidi, īpaši aizsargājamas augu un putnu sugas. Liegums iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”.

Dabas lieguma nozīmīgākās vērtības ir saistītas ar Lielupes palienes pļavām, kurās sastopamas 16 īpaši aizsargājamas un retas augu sugas, 5 īpaši aizsargājami biotopi un 7 īpaši aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgākās no tām ir purva mātsakne, ko aizsargā ES sugu un biotopu direktīva un Latvijā ir sastopama ļoti reti; vērtīgākais biotops – jūrmalas pļavas, kas veidojies iesāļo augšņu dēļ un tajā sastopamas vairākas šādām augsnēm raksturīgas augu sugas. Nelielās platībās liegumā sastopami slapjie meži, kuru dabas aizsardzības vērtība, nostabilizējoties augu sabiedrību struktūrai, pakāpeniski palielināsies.
Lielupes grīvas pļavās izvietoti informatīvie stendi, kas interesentiem ļauj iepazīties ar Lielupes grīvas pļavās sastopamo dabas daudzveidību un citu būtisko informāciju aizsargājamās teritorijas 227 hektāru platībā.

Ja vēlies apskatīt Lielupes palienes pļavas, iesakām doties uz:

  • Dzintariem – takas sākums Plūdu ielas galā pie atpūtas vietas. Izmanto GPX koordinātas*
  • Dubultiem -  Dadžupes ielu. Izmanto GPX koordinātas
    Sezonā, kad nav salapojuši koki, ir iespējams iziet loku ar sākuma/galapunktu atpūtas vietā Viesītes ielas galā. Izmanto GPX koordinātas

*Lai atvērtu failu, ir nepieciešams uzstādīt aplikāciju, kura atbalsta GPX failu atvēršanu un atainošanu telefonā.

Tuvākās vietas