Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Lapmežciema parks

Līdz 1944. gadam Imants Ziedonis mācījās Lapmežciema pamatskolā. 1954. gadā, dzīvodams Lapmežciema “Bārdiņos”, viņš satika savu pirmo sievu Ritmu, kas strādāja Lapmežciema skolā par skolotāju. 1955. gadā viņiem piedzima meita Baiba. Imants Ziedonis atzinīgi ir novērtējis ragciemniekus jeb, kā dzejnieks viņus dēvēja, radziniekus un lapmežciemniekus, kas ir saglabājuši un kopuši savas dzimtas un ģimenes tradīcijas, arī viņa dzimtas tradīcijas…
Imanta Ziedoņa 90 gadu jubilejā lapmežciemnieki Lapmežciema parkā iestādīja pīlādzi, kuram dzejnieks ir veltījis dzejoli “Visskaistākās ogas pasaulē”:
 
“Visskaistākām ogām pasaulē
Pilni šoruden pīlādžu zari.
Visskaistākās ogas pasaulē
Apēd vārnas un strazdu bari.
Visskaistākās ogas pasaulē
Tikai tāpēc vien, ka tās rūgtas,
Smagiem, sarkaniem ķekariem
Šūpojas nenoplūktas.
Man ir tikai viena pati sirds,
Viens balons pīlādžu vīna,
Un, cik maz var tajā iepildīt,
To mēs katrs zinām.
Man ir tikai viena pati sirds,
Bet jums taču arī ir sirdis!
Tad noplēsiet visus pīlādžus,
Un tie visu ziemu jūs dzirdīs.
Bet, kad klusos vakaros cikādes dzied,
Izpeld mēness sarkaniem ragiem.
Un sarkani pīlādži pusnaktī zied
Ogu ķekariem smagiem.
Visskaistākās ogas pasaulē
Rudens naktīs man rādās miegā.
Un pirmajā sniegā kā asaras birst,
Kā sarkanas asaras sniegā.
Un, ja arī dažā pavārtē
Pēc nekrietnības smirdēs,
Sauciet: man ir tikai viena sirds!
Sauciet, un jūs sadzirdēs.”
 
_________________________________

* Maršruts tapis sadarbībā ar Lapmežciema muzeju un Lapmežciema kultūras namu

** Fotomateriāls  - Lapmežciema muzeja krājums un fotogrāfa Andra Jermuta foto.

Lapmežciema parks
Lapmežciema parks