Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Dabas izglītības centrs „Meža māja” atrodas mitro mežu ieskautajos Vēršupītes krastos Ķemeru nacionālajā parkā. Vēsturiskajā ēkā sākotnēji darbojies izklaides centrs un restorāns, bet vēlāk mājvietu radusi bērnu sanatorija. Tagad „Meža māju” apsaimnieko Dabas aizsardzības pārvalde, un līdz ar dabas izglītības centra izveidošanu dabas izglītības aktivitātes piedāvājam jaunā kvalitātē.

Nodarbības
Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbībās par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām notiek gan telpā, gan ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles.
Galvenā mērķauditorija 1. – 12. klases skolēni.

Mežs (40 - 60 min.)
Dabisks mežs ĶNP. Meža iepazīšana caur krāsām, skaņām un smaržām. Meža dzīvnieku un augu pētīšana. Atšķirību meklēšana starp dzīviem un kritušiem kokiem. Kas ir dabisks mežs un kā to pazīt. Cilvēka ietekme uz mežu un cik svarīgs ir mežs mūsu dzīvē.

Kas augiem vajadzīgs, lai tie justos labi? Pastaigā pa Meža mājas apkārtni uzzināsim, kā atsevišķi augi ir pielāgojušies dzīvei īpašos apstākļos. Mērīsim ūdens līmeni Vēršupītē, lai saprastu, kā tā izmaiņas ietekmē augus. Vērtēsim ēnas ietekmi uz augu attīstību, mācīsimies saprast, kas ir augu konkurenti. Salīdzināsim augu augšanas apstākļus dažādās vietās Ķemeru parkā.

Ūdens (40 – 120 min.)
Slokas ezers vai Vēršupīte. Dzīve ūdenī ir pārsteidzoši interesanta, ja to izpēta, izmantojot attiecīgu ekipējumu. Nodarbībā mācīsimies izmantot ūdens dzīvnieku un augu noteicējus, bet vecākajās klasēs – noteikt arī ūdens tīrības pakāpi.

Jūras piekraste (40 – 90 min.)
Ko ikdienā nepamanām pludmalē un kāpu mežā? Iepazīsim Rīgas jūras līča piekrasti kā vietu kur var ne tikai atpūsties, bet veikt arī interesantus pētījumus, iegūsim zināšanas par piekrastē sastopamo dabas daudzveidību un notiekošajiem ģeoloģiskajiem procesiem. 

Purvs (90 – 120 min.)
Augstais sūnu purvs. Jaunā laipa Lielajā Ķemeru tīrelī atkal dod iespēju apmeklēt augsto jeb sūnu purvu, iepazīt un izpētīt purva augus un dzīvniekus, vērot īpašo purva ainavu un uzzināt daudz jauna par noslēpumaino purva pasauli.
 
Nodarbības izbraukumā
Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par dabas aizsardzības tēmām.

Tuvākās vietas