Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Gausā jūdze

Neklātienes studiju laikā no 1954. gada augusta līdz 1955. gada oktobrim Imants Ziedonis strādāja par ceļu remontstrādnieku Tukuma rajona 17. ceļu ekspluatācijas iecirknī un piedalījās ceļu labošanas darbos. Tajā laikā viņš mēroja vienmuļo meža ceļa posmu Ragaciems–Klapkalnciems. Dzejoļu krājumā “Ceļa sentiments” tam ir veltīts dzejolis “Ragaciems. Gausā jūdze”:

“Gausā jūdze. Seši kilometri.

Zila jūra, liedags balts un mežs.

Vēl joprojām – gadalaiki četri,

Un tā pati mūžība vēl dveš.

 

Vēl joprojām viļņi, vēl joprojām

Kaijas tā kā kliegušas, tā kliedz.

Vai tu būsi vēl? Vai iesi bojā?

Šā vai tā – neviens tev neaizliedz.

 

Eju jau šo Jūdzi diez cik mūžus.

Grūti saprast – noiets daudz vai maz.

Ravā laivelīte – vectēvs dur zušus

Un uz mani nemaz neskatās.

 

Sajūk smilgas, sajūk, neturpinās,

Sajūt ilgas un no jauna sāk.

Re, kur nāk – pa kājām zāle pinas –

Jauna mana vecvecmāte nāk.

 

Ejam kopā – paaudzēs nez kādās.

Naktī saule iet pie Dieva bikts.

Bet, kad tā no rīta atkal rādās,

Nav nekur ne solīša vēl tikts.

 

Ko nu iešu, šoreiz nenoiešu.

Sēžu. Celms kāds izskalots un greizs.

Pilna kāpa asu jūras miežu.

Gan jau kādreiz, varbūt nākošreiz.”

_________________________________

* Maršruts tapis sadarbībā ar Lapmežciema muzeju un Lapmežciema kultūras namu

** Fotomateriāls  - Lapmežciema muzeja krājums un fotogrāfa Andra Jermuta foto.

Gausā jūdze
Gausā jūdze
Gausā jūdze
Gausā jūdze