Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Tukuma bibliotēka

Imanta Ziedoņa daiļrade un personība ir zināma katram Latvijā. Lasītāji ir iepazinuši ne tikai viņa dzeju, epifānijas, bet arī pasakas.

Vairākās intervijās Imants Ziedonis ir stāstījis par savu iedvesmu pasaku rakstīšanai:

“Es ilgi nelasīju daiļliteratūru, jo man likās, ka dzīvē kombināciju skaits ir lielāks nekā literatūrā. Bet tagad lasu romānus un saprotu: ja tu uztraucies par dzīvi, aizej labāk Selindžerā vai kur citur. Tā ir tā pati dzīve, bet no cita skatpunkta ieraudzīta. Un tu arī iemācies redzēt, turklāt vēl nokļūsti labā kompānijā, kādu savā sabiedrībā varbūt nevari atrast. To cilvēkam vajadzētu mācīt jau no bērnības – meklēt labu kompāniju mākslā, mūzikā, literatūrā.”

Bet, atbildot uz jautājumu, kas bērnībā viņam lasīja pasakas vai varbūt viņš pats lasīja, Imants Ziedonis ir teicis, ka pasakas viņam neviens nav stāstījis:

“Es agri sāku lasīt romānus, lielās grāmatas. Sevišķi par vēsturi. Pirmā pasakai līdzīgā lasāmviela, kas nonāca manās rokās, bija Bībeles stāsti. Elektrības mums toreiz nebija, lasīju pie atvērtām plīts durtiņām. Biju tā aizrāvies, ka izrāvu uzreiz cauri visu grāmatiņu. Bet pasakas? Es jau neiešu lasīt citu sacerētas pasakas!”

Atbildot uz jautājumu, kā tad pats sācis sacerēt pasakas, viņš atzinies:

“Es vienmēr esmu dzīvojis ačgārnības paradoksos. Grūti runāt tādu loģisku valodu. Man palaikam bijis tā: kad stāstu niekus, man notic, bet, kad es mēģinu kaut ko īstenu iestāstīt, tad man netic. Kā pret sienu! Varbūt tā arī ir pasakas sūtība? Tas ir veids, kā cilvēkam kaut ko iestāstīt, kaut ko tādu, kā nav. Es gan domāju, ka pasakā ir vistīrākā realitāte. Tikai cita – domu realitāte. [..]

Sākums noteikti bija epifānijas. Ar tām es izgāju no realitātes ārā. Tad vairs nebija grūti sacerēt pasakas, radīt pašam savas pasakas.”

“Pasakas ir tāds žanrs, brīnumu žanrs. Vienkārši dažus brīnumus sauc par pasakām. [..] Starpība ir tikai visu lietu nosaukumā, kā tās nosauc. [..] Pasakas rodas no vārdu spēlēm, un vārdu spēles no pasakām.

___________________________

* Maršruts tapis sadarbībā ar Tukuma Tūrisma informācijas centru

** Fotomateriāls - Tukuma tūrisma informācijas centrs un Tukuma pilsētas muzejs

Tukuma bibliotēka