Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Tukuma pilsētas Kultūras nams

1983. gada pavasarī Tukuma Kultūras namā tika svinēta Imanta Ziedoņa 50 gadu jubileja. Svinību brīdī Imants Ziedonis atzinies:

“Tukums man devis smalku jušanu ar saviem dārziem. Ķiršu ziedēšanā nekāda Japāna nav pārsniegusi tās sajūtas, ko man devis Tukums. Uz visu mūžu Tukums man ir ieprogrammējis romantisku nostalģiju pēc ķiršiem. Un būtu ļoti žēl, ja Tukums industrializējoties savus ķiršu nostūrīšus aizbīdītu prom uz nomali. Ķiršus vajag stādīt centrālajā laukumā, ar ķiršu stādījumiem Tukumam vajag sevi pieteikt – dekoratīvi un arhitektoniski.

Tukums man ir nopietnu studiju gads.

Tukums, pirmkārt, ir mani skolotāji.

Tukums, otrkārt, man ir dārzniecība, kas, netieši blakus atrazdamās, ar savu kopšanas ideju mani ir turējusi zemes tuvumā un, varētu teikt, zemes mīlestībā.

Tukums, treškārt, ir mani skolas draugi. Mana Tukuma brālība. Es redzēju, ka daudziem ir vēl knapāk nekā man, un tieši ar viņu draudzību es lepojos – viņi man rādīja labu pašizcīņas skolu.”

Imanta Ziedoņa runā izskanēja arī daudz pateicības vārdu:

“Es pateicos radziniekiem un lapmežciemniekiem, ka viņi ir saglabājuši sevi kā vietējos, ka viņi ir saglabājuši un kopj savas dzimtas un ģimenes, to vidū arī manus radus un manas dzimtas bērnus. Ģimenes progress ir visas tautas progress. Un, protams, vēl tālāk, man vienmēr būs šajos ciemos pie kā iebraukt, piestāt, kaut vai parunāties.

Bet visvairāk es pateicos savai mātei un tēvam, kas mani mācījuši strādāt. Kā arī tiem vectēviem un vecvectēviem, kas man gēnos samērīgās proporcijās atstājuši mākslinieciskas slinkošanas tieksmes, izdomāt un piedomāt spēju un arī kaut kādas īpatnības.

Es pateicos Engurei, kura man iemācīja lauku darbus: pļaut, art, sēt, kraut vezumā, apvagot kartupeļus.”

Savās atmiņās Imants Ziedonis teicis, ka gribējis būt par dārznieku, bet nesanāca. Viena no pēdējām Imanta Ziedoņa publiskajām akcijām bija dalība ķiršu dārza stādīšanā Tukumā, Mālkalnā, 2010. gada maijā. Imanta Ziedoņa draugs un ārsts Jāzeps Baško atceras:

“Tukums un tā apkārtne jau ir viena no tām īpašajām vietām, kurām Ziedonis ir apliecinājis savu piederību. Turklāt Tukumā ir ļoti pateicīga vide, lai to īpaši estētiski attīstītu. Tagad ir Imanta ķiršu dārzs, un būs jau vēl kas. Vajag tikai mācēt atrast vietiņas, kuras izkopt. Tukums jau ir patiesi smuks. Arī tagadējos laikos šai vietai jāmēģina rast zināmu auru. Lai cilvēki brauc uz Tukumu un interesējas… Un palīdz to radīt. Latvijas skaistums un vide ir atkarīga no mums pašiem. Jāturpina darboties un pašiem uzņemties iniciatīvu, un tad te viss paliks labāks un arī mēs paši labāk jutīsimies.”

___________________________

* Maršruts tapis sadarbībā ar Tukuma Tūrisma informācijas centru

** Fotomateriāls - Tukuma tūrisma informācijas centrs un Tukuma pilsētas muzejs

Tukuma pilsētas Kultūras nams