Translate

Use Google to translate the site. We are not responsible for the accuracy of the translation.
Uzmanību! Atceries iegādāties iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā!

Bulduru evanģēliski luteriskā baznīca

Bulduru evanģēliski luteriskā baznīca
Bulduru evanģēliski luteriskā baznīca

Bulduru luterāņu baznīca celta no 1888. līdz 1889. gadam. Iesvētīta kā "Meža kapella" 1889. gada 29. jūnijā. 1894. gadā baznīcu paplašināja mūrnieku meistara Radziņa vadībā. 1896. gadā Baltijas domeņu valde dāvā baznīcas ieejai dzelzs durvis ar uzrakstu, ka tās veltītas Krievijas imperatora Aleksandra III piemiņai. 1930. gada sākumā, Senāts galīgi piespriež Bulduru baznīcu Dubultu evanģēliski luteriskai draudzei. Ap 1930. gadu par mācītāju kalpo Mārtiņš Eihe. 1939. gada janvārī Baznīcas virsvalde nolemj, ka pielaižama baznīcās vācisko uzrakstu dzēšana. To vietā liekot tekstus latviešu valodā, bet to grafiskais iekārtojums pieskaņojams dievnama iekšpuses stilam. Tā virs altāra telpas puslokā izveidojās Svēto rakstu vārdi: ”Dievs ir mīlestība”. No 1953. līdz 1992. gadam ēkā atrodas Lavijas Valsts info–foto–fono dokumentu arhīvs. 1989. līdz 1990. gadam, uzceļot dzelzsbetona monstru “Belorusija”, nosedza “slepeno” objektu – Valsts kinofotofonodokumentu arhīvu, liedzot redzēt Bulduru baznīcas ēku. 1991. gada sākumā notiek Bulduru evanģēliski luteriskās draudzes dibināšanas sapulce. 1994. gada 9. maijā Dubultu evanģēliski luteriskai draudzei tiek atkārtoti nostiprinātas īpašuma tiesības uz Bulduru baznīcu un tai pieguļošo zemes gabalu. 1998. gads 20. septembrī draudzes priekšnieks Juris Mušperts saņem baznīcas atslēgas un draudze atgriežas Bulduru baznīcā. Pirmais dievkalpojums notiek 1. novembrī – Ticības atjaunošanas dienā – Reformācijas svētkos. Baznīcas ēka aptuveni 20. gadsimta sākumā.

Tuvākās vietas